De evolutie van risico   (De data zijn approximatief)

 
 
Voor de meeste van deze risico's is geen veilige limiet vast te stellen. De limieten die er zijn worden in het algemeen als discutabel beoordeeld. Veelal worden ze na verloop van tijd scherper gesteld.
Maar let wel. Bovengenoemde gevaren zijn gericht op de individuele mens!
MAAR HET GROOTSTE RISCO? OPWARMING VAN DE AARDE !
DOOR DE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING IS DE MENS EEN NATUURKRACHT GEWORDEN; DAT IS HET GROOTSTE RISICO VOOR ONS NAGESLACHT.
 
 
Wie de meeste eisen stelt aan zijn welvaartsniveau en de meeste technologie bezit draagt het meest bij aan de mondiale opwarming door hoge uitstoot van klimaatgassen ten behoeve van energieopwekking.
 

GEBIED

% VAN MONDIAAL ENERGIE GEBRUIK

BEVOLKING X 1000.000

kWh per capita/jaar

Ver. Staten

30,0%

307

117.000

Europa

27,7%

726

77.000

Rusland

13,7%

145

113.000

Zuid-Oost Azie, China en India *

12,2%

3800

4.000

Centraal- en Zuid Amerika *

3,8%

599

8.000

Japan

3,7%

128

34.000

Midden Oosten

2,6%

185

17.000

Afrika *

2,5%

1006

3.000

Canada

2,3%

33

85.000

Australië Nieuw Zeeland

1,5%

30

60.000

* = ontwikkelingslanden

Het mondiaal energiegebruik ligt momenteel op 120.000 miljard kWh. Mag de Westerse wereld de ontwikkelingslanden verbieden zich tot het zelfde niveau van welvaart (en energiegebruik ) te ontwikkelen? De sterke bevolkingstoename versterkt ook het gebruik van energie.
Met de toename van het welvaartsniveau zal het gebruik van de eindige fossiele energiedragers (steenkool, aardolie, aardgas) navenant toenemen.
WAT KAN/MOET NEDERLAND DOEN?
Het klinkt wellicht egoïstisch maar allereerst dienen wij in verband met de onontkoombare stijging van de zeespiegel onze kusten beter te beschermen. Ook met zandsuppletie en verhoging van bestaande dijken bereiken wij dit doel niet gezien de stijging van 100 cm die in de eerstvolgende decennia wordt verwacht.
Willen wij grote delen van ons land niet aan de zee verliezen dan zal moeten worden aangevallen wat veelal de beste verdediging is.

 
De vereniging Hart voor Stad heeft daartoe een poging gedaan met het project “Dijk in Zee”. Zie hiervoor www.hartvoorstad.nl
Vanuit een sterke basis kan Nederland meewerken aan het oplossen van het mondiale probleem.
Dit betreft een discussie stuk dat wij graag in de aandacht aanbevelen.

Terug naar Start