Rendementsvergelijking zonnepanelen Nederland – Marokko

 
Netto rendement zonnepaneel locatie Marokko 1590 Kwh/jr/m2
Verbruik energie per capita in NL 7000 Kwh/jr. (ruwe schatting)
= 4,4 m2 paneel per hoofd.
Oppervlakte zonnepaneel 2 m2
Nodig oppervlakte 4,4:2m2 = 2,2 panelen van 2 m2 per capita.
Correctie voor ruimte tussen panelen 1,3 x 4,4 m2 = 5,8 m2 (=0,0000058 km2)
Bevolking Nederland 17 miljoen. Totaal benodigd oppervlakte 0,0000058 x 17 mio = 100 km2.
 
Door een oppervlakte van 100 KM2 (=10 x 10 km) te gebruiken voor zonnepanelen kan de gehele elektriciteitsbehoefte van de Nederlandse bevolking worden gedekt.
De woestijn in Marokko beslaat 150.000 KM2.
 
Dit is een zeer ruwe schatting die nog geen rekening houdt met hogere Kwh/jr opbrengst dan aangegeven en verliezen onderweg naar de gebruiker.
 
2020-11-15
 
Wij hebben hierover een brief gezonden aan de koning van Marokko. Zie Sire . Een ontvangstbevestiging ontvingen wij.
 
Terug naar start