24 uurs economie

Een economisch - sociaal panacee.

 
Onderstaande inleiding is een poging tot het starten van een discussie over een omwenteling op het gebied van de Nederlandse economie en sociaal leven. Het omvat:
De aanzet tot deze omwenteling is een belangrijke aanpassing van de belastingheffing.
 
Belasting
Loonheffing (veel) lager in periodes van de dag waarin nu minder wordt gewerkt;
dus na 19.00 uur tot 07.00 uur. Zaterdag - Zondag?
Vennootschapbelasting overeenkomstig verlaagd bij werk in de bovengenoemde periodes.
Eventueel verhoging van deze belastingen voor de tijdvakken waarin werk nu normaal is.
 
Files
Door betere verdeling van het verkeersaanbod over 24 uur zullen files drastisch afnemen.
 
Werkeloosheid
Door de 24 uurs economie zal de werkeloosheid aanzienlijk afnemen.
 
Rendement
Overheid - optimaal gebruik van infrastructuur (DE WEGEN ZIJN NIET VOL, ALTHANS OVR 24 UUR GEREKEND!)
daardoor minder nieuw asfalt nodig.
Bedrijfsleven - betere benutting van vaste activa ( gebouwen, machines, rollend materieel).
Daardoor verhoging rendement/winstgevendheid.
 
Economische gevolgen
Algemene toename van inkomen, verlaging van kosten/investeringen, minder sociale lasten.
 
Misdadigheid
Voor zover het afglijden naar misdaad wordt veroorzaakt door werkeloosheid zal invoering van dit plan deze tendens belangrijk tegengaan. Bovendien zal er gedurende de nu stille periodes van de dag meer verkeer enz. op straat zijn waardoor toezicht automatisch verbetert.
 
Algemeen
Het is een zeer ingrijpend besluit.
De maatregelen moeten een landelijk karakter krijgen waarbij slechts enkele activiteiten dienen te worden uitgesloten (b.v. onderwijs). Het volume van de arbeidsinzet zal niet volledig gelijk over de dag worden verdeeld. Maar zelfs als een verschuiving van 20 - 30% wordt bereikt, heeft dit al grote positieve gevolgen voor de economie. Werken op andere tijden dient op vrijwillige basis te geschieden. Het financieel voordeel (geen of weinig belasting voor werkgever en werknemer) dient zodanig groot te zijn dat hierdoor een sterke stimulans ontstaat om het plan tot een succes te maken.
Als voorbeeld een vrachtwagen chauffeur: deze staat nu gedurende een belangrijk deel van zijn werktijd in de file of rijdt niet met optimale snelheid naar zijn doel. Stel dat hij 25% minder tijd nodig heeft voor zijn verplaatsing indien er geen files zijn. Dit betekent 2 a 3 uur per dag. Indien deze vertraging vermeden wordt kan hij deze tijdwinst in vrije tijd omzetten resp. werken voor een navenant hoger inkomen.
Internationaal zal moeten worden onderzocht welke gevolgen dit plan heeft op onze relaties op velerlei gebied met het buitenland. Nederland zal hierbij zeker furore maken als een vooruitstrevend land met oog voor de problemen van een moderne samenleving.
 
Conclusie
Dit is een ruwe schets van aspecten en mogelijkheden. Nadelen, positie huidige continu bedrijven, openbaar vervoer ed. zijn ongenoemd gelaten.
Het is beslist interessant dit plan door te rekenen voor wat betreft financiële gevolgen, sociale effecten en technische aspecten. De haalbaarheid zou verder getoetst moeten worden aan de bereidheid van werknemers en werkgevers om hiervan een succes te maken.
 
Terug   naar start