STAD 2

                       Boertange

                                   Welkom in Boertange

In 1580, tijdens de Nederlandse Opstand, volgde de stad Groningen de noordelijke stadhouder Rennenberg
in zijn keuze voor Spanje. De stad werd toen bevoorraad vanuit Duitsland, via een weg op de zandrug (tange)
die door het Bourtangermoeras voerde.
Om deze bevoorradingsweg te blokkeren gaf Willem van Oranje aan de overste Diderick van Sonoy opdracht
op de weg een vesting aan te leggen. Na zijn dood werd het werk voortgezet door Willems opvolger en
neef Willem Lodewijk van Nassau (de oudste zoon van zijn broer Jan VI de Oude). In 1594 werd de stad
Groningen heroverd, en in 1594 werd de vesting Bourtange onderdeel van de grensverdediging van de
drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
De vesting werd onder andere in 1665 tijdens de Eerste Münsterse Oorlog verbeterd, en ook in 1672,
tijdens de Tweede Münsterse Oorlog toen Bernhard von Galen Groningen aanviel. 
In 1742 bereikte de vesting de grootste omvang. 

Doordat het Bourtangermoeras steeds meer verdroogde en
de vuurkracht van geschut groter werd, nam de militaire betekenis van de vesting echter af.

Ja, en waar hebben wij dan voor gekozen? Klik hier!