Joodse relaties

Een zuster van mijn vader , tante Riek, woonde in Amsterdam. Ze was daar huishoudster bij een Joodse familie. Als er bij ons iemand jarig was kwam ze altijd en bracht dan een cadeautje mee. Ze vertelde mijn vader en moeder over deze familie waar ook mijn ouders af en toe kwamen. In 1943 zijn ze via Westerbork op transport gesteld naar Auswitch, waar ze allemaal zijn vergast. Veel later heb ik begrepen dat mijn tante Riek heel veel goeds heeft gedaan voor deze familie Gomperts, vooral toen ze in Westerbork zaten. Er bestaat een aantal brieven die mijn tante Riek daarvan heeft bewaard. Wat hebben die mensen een ellende meegemaakt.

Terug naar START of naar volgende pagina