De Infrastructuur, rondom spoorlijnen en wegen die Zaanstad doorkruisen, vraagt veel van onze aandacht.

= Veel wijken zijn slecht met elkaar verbonden.
= Over niet al te lange tijd zal het aantal treinen op de Zaanlijn sterk toenemen.
= We moeten voorbereid zijn op de aansluiting tussen de snelwegen A9 met de A8
= De door Amsterdam gewenste spreiding van toeristen zal ook in Zaanstad gevolgen hebben.

Wij hebben daarvoor 5 onderwerpen apart op deze website opgenomen. U treft ze hier onderstaand aan.

Verder vindt u onderwerpen onder de titels Klimaat en OMV, die ook voor ons als bewoners van groot belang zijn.
Door aan te klikken komt u bij de items die bij deze onderwerpen horen.

Lokatie/onderwerp

Projectnaam           

Laatste aanvulling  

     
Westerwatering
Guisweg Zaandijk

2023-02-28 reactie Zienswijze

Krommenie  - Assendelft
Verbinding  A8 - A9
Zaanstad - Amsterdam
Landelijk
Omgeving, milieu en veiligheid