De wijk Westerwatering kent een slechte ontsluiting. Voor fietsers en voetgangers is er verbetering door de aansluiting met het stadcentrum via de doorgang bij het station. 
Automobilisten moeten echter via de gecompliceerde route aan de Zuidkant van de wijk deze verlaten. 
Nog problematischer is de route over de busbrug, die dwars door de woonwijk Westerkoog leidt.

Naast de door ons uitgewerkte afbeelding (zie onder) zijn er meer mogelijkheden tot oplossing van dit probleem.
In plaats van een autotunnel kan ook worden gedacht aan verdipeing van het spoor direct ten Noorden van de Hoornse lijn.
Deze oplossing is in lijn met de voorstellen die eerder in de Gemeenteraad zijn aangenomen.

2 juni 2018 Overzicht rechtstreekse ontsluiting naar Provincialeweg.

23 maart 2015 Voorstel aan B&W

Terug naar start