SCHANS

                                  (werknaam project Guisweg - Zaandijk)

 

De besluitvorming over verbetering van de infrastructuur in de omgeving van de Guisweg kent een lange historie.
Onderstaand vindt u een aantal onderwerpen die daarbij van belang zijn.
Deze staan op datum volgorde waarbij de meest recente voorop staat.
 
8 april 2024 bevestiging WSD BenW
 
4 april 2024 verklaring B&W n.a.v. overleg
 
26 maart 2024 overleg BenW
 
18 januari 2024 Routeplan

16 oktober 2023 Overleg met B&W

9 juni 2023 Overzicht afwikkeling bezwaarschrift

28 mei 2023 Aanvulling bezwaarschrift

9 mei 2023 Bezwaarschrift "Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg"

28 februari 2023 Reactie VRA op onze zienswijze

27 februari 2023 Reactie noodkreet door wethouder

16 februari 2023 Noodkreet aan wethouder Slegers

23 februari 2023 Reactie VRA op voorstel MKBA

21 jan 2023 MKBA voorstel aan VRA

24 okt. 2022 Zienswijze

15 okt. 2022 Analyse Quick Scan Autotunnel Guisweg

29 sept. 2022 Kostenvergelijking

15 juli 2022 conclusie nieuwe rapporten

27 juni 2022 Raadsoverleg met verkeersdeskundigen

11 mei 2022 Verslag overleg MKBA

23 december 2021 Besluit Gemeenteraad Guisweg opties

16 maart 2021 Overleg met Adviesbureau

6 januari 2021 Dwarsdoorsnede spoorbak

5 januari 2021 Analyse en voorstellen ten behoeve van Raad

12 december 2020 Konklusies overleg gemeente Almelo

 7 december 2020 Aanvullende info t.b.v. Raad

 27 november 2020 Mening ANWB

26 november 2020 Afwaarderen Provincialeweg

14 maart 2019 Resultaat snelkookpan

18 januari 2018 Voorstel B&W verdiept spoor

31 maart 2015 Advies B&W vervanging spoorwegovergang Guisweg

17 april 2014 Overleg tussen ProRail en HvS

30 juni 2011 Geen tunnel, geen viaduct maar ondergronds spoor.

Terug naar start