Op 23 maart 2015 zonden wij onderstaand voorstel aan de gemeente waarin het plan GOUW wordt uiteengezet.

Geacht College en leden van de gemeenteraad,
 
Met genoegen hebben wij gezien dat in het kader van MAAK Zaanstad ook aandacht wordt besteed aan het spoortraject tussen station Zaandam en Koog Bloemwijk. Een belangrijk doel daarbij is vanzelfsprekend om tot een betere ontsluiting van Westerwatering te komen.
 
Wij vragen ons echter af of een spoortunnel daarvoor de beste oplossing biedt.
Graag stellen wij u een alternatief voor nadat wij eerst de problematiek van een tunnel uiteenzetten.
 
1e Een doorgaande tunnel vanaf station Zaandam tot voorbij station Koog Zaandijk houdt in dat Koog Bloemwijk en Koog Zaandijk beide ondergronds zouden moeten worden aangelegd tegen exorbitant hoge kosten. NS en ProRail zullen daarvan nooit een voorstander worden. Ook het samenvoegen van deze twee stations stuit op weerstand van NS.
2e ProRail zal niet accepteren dat er een treinbaan onder de grond gaat. (veiligheid, storingen en kosten)
3e Bij verdieping van het spoortraject vanaf Zaandam moet de Mallegatsloot worden afgesloten. Dit is de enige verbinding tussen de Zaan en het Westzijderveld Zuid.
We hadden al grote moeite om de Kogersloot bij het project Schans te laten vervangen door een duiker.
4e Het heeft geen zin om de spoorbaan ondergronds voorbij het station Zaandijk te leggen. Dan moet ook waarschijnlijk de Zaandijker sloot worden afgesloten terwijl dit ook problemen zou kunnen geven met het naast liggende kerkhof.
6e Het openhouden van de Guisweg houdt in dat een belangrijk gebied voor woningbouw niet kan worden gebruikt.
7e Een spoortunnel nabij Westerwatering houdt in dat ook de Hoornselijn onder de grond moet. Anders is er nog geen ontsluiting Van Westerwatering.
Hierna presenteren wij u ons plan GOUW dat naar onze mening tegemoet komt aan de doelstelling om Westerwatering beter te ontsluiten.
1e Het project GOUW betekent ook dat de gelijkvloerse spoorkruising Provincialeweg verdwijnt.
2e De mogelijkheid om de Zaan Metro lijn door te trekken naar station Zaandam blijft bestaan.
3e Dit alternatief kan voor belangrijk lagere kosten worden geraliseerd.
4e Het verdwijnen van de gelijkvloerse spoorwegovergang richting Purmerend in de Provincialeweg heeft de steun van ProRail.
Zie verder:
 
 
 2018-06-02 Wegenplan Gouwproject
 
Het spreekt vanzelf dat wij graag over dit onderwerp verder met u in gesprek gaan.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Hart voor Stad

Terug naar start