Voorstel verbetering ontsluiting Westerwatering

1 Het spoortraject Kogerveld – Zaandam blijft twee baans. Daarbij wordt echter de gelijkvloerse kruising Provincialeweg vervangen door een viaduct parallel aan het al aanwezige spoorviaduct. ( = inkomende Hoornse lijn).

2 Ter hoogte van de Vincent van Goghweg wordt het spoortraject (zowel voor de Hoornselijn als de Zaanlijn) verhoogd met ong. 2 -2,5 meter. (Hellingshoek max. 2,5%).

3 Dit geeft ruimte voor een twee baans autotunnel aansluitend op de Houtveldweg, de Provincialeweg en de V. van Goghweg.

4 De autotunnel kan bij een doorrijhoogte van 3,20 meter geschikt worden gemaakt uitsluitend voor personenauto's of bij een doorrijhoogte van 4,00 meter tevens voor vrachtverkeer.

De haalbaarheid van deze laatste optie is afhankelijk van de doorrijhoogte van het viaduct van de inkomende Hoornse lijn ter plaatse.

5 Het grondniveau van de autotunnel zal daarmee ongeveer 1,2 (2,0) meter onder het maaiveld liggen.

Met een stijgingspercentage van 5% is daarmee aansluiting op de genoemde wegen mogelijk.

 

Terug naar start of naar toelichting B&W