Klimaat en ons dagelijks leven

 

Opwarming van de aarde en energie gebruik

 

 

Wat is de oorzaak van de opwarming??

CO2 gehalte en andere klimaatgassen nemen sinds kort aanzienlijk meer toe dan van natuurlijke oorsprong zou worden verwacht.

Kunnen we het nog terugdraaien?

Waarschijnlijk niet!

 

Wat is de herkomst van energie

We halen kostbare fossiele brandstoffen uit de grond en putten onze aarde uit.

Welke alternatieven hebben we?

Windmolens, zonnepanelen, aardwarmte zijn groen.

Betere benutting woestijnen en zee.

Maar is dat voldoende?

Kernenergie zal nodig zijn om doelstellingen te halen.

 

Wat moeten we doen?

Wereldwijd

Gebruik van energie verschilt aanzienlijk per land/regio.

Van landen als India en China moet worden verwacht dat energie verbruik verder aanzienlijk zal toenemen.

Nederland moet meedoen met internationale initiatieven.

 

Wat moet Nederland verder doen?

Dreiging bestaat uit zee niveauverhoging;

Maar meer nog door toenemende risico orkanen.

 

Dijk in zee zal onze kust beschermen.

Grote delen van het oude land worden geschikt voor woningbouw.

 

Terug naar start