Mate van vervuiling

De mens kan niet zonder energie. Wij hebben die nodig om te wonen, te eten, te verplaatsen en uiteindelijk om te leven.
Energie opwekking veroorzaakt vervuiling. De mate van vervuiling hangt af van welke energiebron wordt gebruikt.
Onderstaand een overzicht daarvan.
 

Afnemende mate van vervuiling in energie centrales bij gebruik van:

Blad en takken afval (niet zelf onderhoudend)

Hout (biomassa)

Turf

Bruinkool

Steenkool

Antraciet

Aardgas

Atoomkern splitsing

Atoomkern fusie

Water/zon/wind kracht

 

Andere vormen van energieopwekking op kleine schaal (zoals getijden- en golfcentrales) vallen ook buiten de vergelijking.

Terug naar start