Bespr. dd. Donderdag 27 maart 2014 ProRail – SPODO (HvS)
Aanwezig: Kasper Vos, Alexandre Vanhoutte (ProRail)
Jan vd Wardt, Joop Vogelaar, Bert Bok, Will Evers (SPODO/HvS)

 
Onderwerp: Oplossingen Spoorse doorsnijdingen.
PowerPoint SPODO presentatie als introductie.
 
A Zaandam
1 Metrolijn Kogerveld/NZ lijn – aanbod reizigers onbekend. ProRail zegt daarom moeilijk haalbaar. Wel in overweging nemen snelbus traject Heiermansstraat/Wibautstraat verleggen naar traject metro en dat zodanig aanleggen dat later metrolijn alsnog kan worden aangelegd. Dit is ook elders al gedaan.
2 Intercity vanaf Enkhuizen zou daarbij Kogerveld als eindpunt krijgen. ProRail zet vraagtekens. Sprinter blijft tussen Hoorn en Hoofddorp rijden.
3 ProRail wil de intercity van Enkhuizen naar Sloterdijk en verder naar Amsterdam CS laten rijden. De Sprinters via de Westtak verder naar o.a. Schiphol (dus niet naar Amsterdam CS).
4 Spoorbrug – onderzoek ProRail naar mogelijkheden deze hoger te maken waardoor binnenvaart ongehinderd kan passeren. SPODO vraagt Schuttevaer naar voorwaarden.
5 Eenbaans traject Kogerveld – Zaandam. ProRail streeft juist naar alle trajecten in NL twee baans of meer te maken. SPODO stelt dat gelijkvloerse baan wel blijft bestaan maar niet wordt gebruikt. Traject Hoorn Enkhuizen is ook éénbaans.
6 Wel komt volgens ProRail verhogen gelijkvloerse lijn boven Provincialeweg in aanmerking.
7 Ontsluiting Westerwatering – heeft geen belang voor ProRail. Zal Zaanstad zelf moeten aankaarten. ProRail vindt het onverklaarbaar dat Zaanstad bij aanvraag spodo subsidie van 36 milj. (waarvan nog 10 milj. over is) dit onderwerp niet heeft meegenomen. Zaanstad scheen daar geen interesse voor te hebben. SPODO geeft voorkeur deel van dit resterende bedrag voor ontsluiting Westerwatering te gebruiken.
8 ProRail adviseert nog eens te kijken of de ontsluiting van Westerwatering en de overweg Guisweg niet op één plek kan worden opgelost (zie ook hieronder bij Koog)
 
 
B Koog
1 ProRail adviseert uit te gaan van verdieping spoor zonder ondergronds station. Mensen zijn bang ondergronds te gaan voor een station. De kosten daarvoor zijn prohibitief. Verdieping zonder station vanaf Koog Bloemwijk wellicht mogelijk. Probleem is dat diepste punt niet recht onder A8 ligt. Stelt onderzoek voor Westerwatering verder te ontsluiten via nieuwe weg W van spoorbaan tot aan A8.
2 Aanpassing voetgangerstunnel station Koog Zaandijk - Zaanstad wilde die liften. Dat voert ProRail tegen hoge kosten uit. Aanpassing van dit tunneltje voor fietsers heeft gevaar van ongelukken door bromfietsers en scooters. Liften zijn dan ook verkeerd gesitueerd. (Zou dit wel haalbaar zijn indien brommers en scooters worden uitgesloten).
3 Fietstunnel Guisweg – Zaanstad heeft zich bereid verklaard voor 10 milj. deze tunnel aan te leggen. SPODO wijst op tijdelijk karakter van deze investering als tunnelplan wordt uitgevoerd.
4 Afritten A8 – volgens SPODO plan wordt verkeersafwikkeling beter bij verdiept spoor. ProRail beaamt.
5 Aanvullend ProRail: gebruik maken van het A7 – A8 project dat in studie is om het knooppunt Zaandam te verbeteren en op deze manier rijksgelden te verwerven.
6 Opentijd spooroverweg Guisweg – Bomen zijn nu 21 min/uur gesloten. Dat wordt bij PHS volgens ProRail 30 minuten. SPODO betwijfelt dit, spoorfrequentie wordt immers 50% meer. Daarbij is verder geen rekening gehouden met de stoplichten die voorrang geven aan doorgaand verkeer over de Provincialeweg. SPODO zegt een opentijd van slechts 10 – 15 minuten per uur te verwachten. Daarbij krijgt verkeer op de Provincialeweg langer groen verkeerslicht (zeg 60 om 40%) zodat voor verkeer vanaf Guisweg slechts 4 tot 6 min. Per uur overblijft.
 
C Krn –Assendelft
1 ProRail heeft bijgedragen in de kosten voor de bypass (8 miljoen). ProRail betwijfelt of investering in fietstunnel gezien verkeersaanbod verantwoord is. Problematiek opentijd na invoering PHS gelijk aan situatie Guisweg.
2 Aansluiting op de N8 (zoals SPODO voorstelt na overleg met Forbo) is volgens ProRail nooit overwogen door Zaanstad.
D Algemeen
1 ProRail adviseert om onderwerp spodo op de agenda van de “lange en middellange termijn spoor agenda” te krijgen.
2 Wellicht door te beginnen met een onderzoeksvraag voor het ROA over de overweg Guisweg.

 
Zaanstad, 07-04-2014
 
Terug naar SCHANS