Op basis van een door Movares uitgebracht rapport  zijn college en gemeenteraad in 2017 akkoord gegaan met voortzetting van de studie om het spoor te verdiepen over korte afstand in een open bak .

Movares had berekend dat dit tegen een kostprijs van € 73 miljoen zou kunnen plaats vinden.
Op basis daarvan nam de Raad op voorstel van B&W om verder te werken aan verdiept spoor tussen de twee stations Koog - Zaandijk. Zie raadsbesluit 25 januari 2018.
 
In 2019 werd door SRA (Stads Regio Amsterdam) een z.g. snelkookplan rapport uitgebracht.
Wie het bedrag van € 257 miljoen had berekend bleef na opvraag onduidelijk. ("1. Spoor Verdiept" is het voorstel van HvS, Movares en vooral de Gemeenteraad).

Terug naar SCHANS