Geacht raadslid,                                                27 november 2020
 

Wij hebben met grote instemming uw motie vreemd over de Guisweg en omgeving dd. 27 november 2020 gelezen.

Over dit onderwerp hebben wij onlangs o.a. overleg gehad met ANWB.
Een van de conclusies was dat de gekozen vorm van switch en autotunnel met een 90 graden hoek vreemd overkomt maar dat verder onderzoek in vergelijking met andere (betere) oplossingen geadviseerd wordt.
Wij van Hart voor Stad willen aan een dergelijk onderzoek graag onze medewerking verlenen.
In dat verband heeft de ANWB ons in contact gebracht met enige bureau's die deskundig zijn op dit gebied.
Zo'n onderzoek kan snel een resultaat geven maar er zijn wel enige kosten aan verbonden.

In het kader van uw motie stellen wij voor op korte termijn een (begeleidings) commissie in te stellen bestaande uit enkele raadsleden, een lid van Hart voor Stad en eventueel andere betrokken bewoner(s).

Het doel daarvan zou moeten zijn de resultaten van de door u in de motie omschreven doelstellingen te beoordelen en de voortgang te stimuleren. Het streven daarbij zou moeten zijn een tijdspad na te streven dat leidt tot afsluitende werkzaamheden in 2025. Zie in dat verband eens naar Almelo Verdiept - Wikipedia

Wij kunnen u over de voorstellen van SRA op nog veel meer ongewenste aspecten wijzen, en dan met name zoals verband houdend met de genoemde meest geschikte oplossing (OPLOSSINGSRICHTING 4 blz. 27) volgens Eindrapport verkenning Guisweg, 14 maart 2019 ; het gaat echter te ver om deze in dit bericht op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hart voor Stad

Bert Bok      Hans Lalk

cc: BenW@zaanstad.nl

Terug naar SCHANS