Project Almelo Verdiept 2006 – 2009

Omdat dit project nagenoeg exact overeen komt met de situatie in de omgeving van de Guisweg hebben wij veel informatie over dit project samengevoegd. Deels werd dit van de gemeente Almelo ontvangen.

Het Project Almelo Verdiept was de naamgeving aan een groot infrastructuurproject. Het hield in, dat tussen 2006 en 2009 in de binnenstad van Almelo het bestaande spoortracé over een lengte van ruim één kilometer verdiept is aangelegd, in een zogenaamde open tunnelbak.

Dit gebeurde tussen het viaduct over de Wierdensestraat en station Almelo de Riet. Daardoor verdwenen op dat traject twee overwegen (Nieuwstraat-Zuiderstraat en Violierstraat -Schoolstraat), waar regelmatig ongevallen gebeurden. Daardoor is de verkeersveiligheid op het spoor in en om Almelo enorm verbeterd. De Steffensweg is nu een onderdoorgang onder het spoortraject voor fietsen en voetgangers.
Door het spoor verdiept aan te leggen verbeterde het leefklimaat in de directe omgeving van het spoor. De barrièrewerking is afgenomen, evenals het geluid van de treinen. Rijen auto’s voor gesloten overwegbomen behoren sindsdien tot de verleden tijd. De beide stadsdelen ter weerszijde van de spoorbaan zijn zonder belemmeringen met elkaar verbonden.
Tijdens de bouw van Almelo Verdiept, in opdracht en onder directie van ProRail uitgevoerd, reden de treinen gedurende 2 jaar over een tijdelijke enkelsporige hulpbaan, aan de zijde van de Burgemeester Raveslootsingel/Anjelierstraat. Dit waren 12 personentreinen per uur met aanvullend de internationale trein naar Berlijn en enige goederentreinen. ProRail zette gedurende deze tijd een extra trajectbegeleider in.

Andere opties zoals een autotunnel zijn beoordeeld en afgevallen o.a. vanwege de nadelen voor het lokale verkeer en leefbaarheid. Vrachtwagens voor brandstofvervoer zouden verboden zijn.  De treintunnel gaf bredere opties voor het ongestoord afwikkelen van trein, auto en fietsverkeer.

Planning:
februari 2006 - start/voorbereiding;
mei 2006 - omleggen kabels, leidingen en riolering;
november 2006 - start aanleg hulpspoor;
maart 2007 - treinen over hulpspoor;
april 2007 - start aanleg verdiepte bak;
juni 2009 - treinen over verdiepte sporen;
2e helft 2009 - opruimen hulpspoor, afwerken;
Eind 2009 - eindoplevering van het gehele project

partners en kosten:
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was de hoofdfinancier en opdrachtgever.
ProRail trad op als opdrachtgever voor de aannemer.
Gemeente Almelo was mede-initiatiefnemer en mede-financier.
Provincie Overijssel en Regio Twente waren mede-financier
Totaalfinanciering: Rijk en anderen 91% gemeente 9%
Oorspronkelijke Bouwkosten € 34 miljoen.

Ontwerp en bouw:
Van Hattum en Blankenvoort
Technische details:
   Totale lengte van het traject 1059 meter
   Een open bak en geen ondertunneling voor grotere externe

 Veiligheidsproblematiek
   (LPG vervoer) en kosten
    Maximale daal/stijgingspercentage voor de treinen 2,5%
Bouwtijd: 4 jaar incl. voorbereidingen en herinrichting omgeving
   Gebouwd is met diepwanden 12 meter in de grond (niet geheid)
   Tijdelijke aanpassing van Station Almelo De Riet, verder veiligheidssysteem aanpassingen op Almelo Centraal.
Wetgeving:
   De Crisis- en Herstelwet verkortte de termijnen.
   Regeling Spoorse doorsnijdingen.

Terug naar SCHANS