Nadat verscheidene  raadsfracties ons verzochten meer informatie te geven over wat wij weten over dit onderwerp zonden wij op 7 december 2020 onderstaande aanvulling.

Geachte raadsleden

In een eerdere email dd. 30 november j.l. lieten wij weten veel meer argumenten te hebben die pleiten voor verdieping van het spoor in plaats van een autotunnel onder het spoor.
Er zijn financiële en technische argumenten.

Technisch

Al eerder hebben wij met diverse andere gemeenten die een gelijksoortig probleem kenden, overleg gehad. Zelfs is een delegatie namens ons op uitnodiging in Delft geweest waar een zeer groot project in uitvoering was. In vergelijking daarmee is het Guisweg probleem peanuts.
Interessant is ook het spoorproject in Almelo. Daar speelde een probleem dat volledig gelijksoortig als hier bij de Guisweg. Wij zenden u in bijlage alle details die wij daarover hebben verzameld. Daarvoor heeft veel overleg met de gemeente Almelo plaats gevonden.
Dat wij dan durven te stellen dat het Guisweg project in 2025 gereed kan zijn, is gebaseerd op hoe er in Almelo is gewerkt. Daar heeft van Hattum en Blankenvoort zowel het ontwerp als de bouw/aanleg verzorgt. Het ontwerp daar kan met aanpassingen zo hier in Zaanstad worden overgenomen!

Wij herhalen nog even de argumenten die VRA heeft ingebracht om de spoortunnel af te wijzen:

  1. Het verdiept aanleggen van het spoor is hier heel lastig.
  2. De grond in het gebied is heel nat en het spoor ligt dicht bij de bebouwing.
  3. En het bleek dat zo’n relatief korte tunnel het probleem niet beter oplost dan de oplossing waar we nu aan werken.

Ja, ja.

Financieel

Wij hebben SRA een toelichting gevraagd over de opbouw van het totaal van kosten als het spoor verlaagd wordt in vergelijking met een autotunnel.
Het rapport van Movares van april 2017 vermeldt een kostprijs van € 75 miljoen voor de verbetering van de infrastructuur rondom de Guisweg met als uitgangspunt een verlaagde spoorbaan in een open bak tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans. In het eindrapport “Verkenning Guisweg” van maart 2019 uitgebracht door SRA wordt hiervoor een totaal aan kosten van € 257 miljoen genoemd! Een onverklaarbaar verschil.
€ 130 miljoen zou volgens SRA de autotunnel kosten.
De gevraagde toelichting is tot nu toe niet ontvangen.
Het hele project in Almelo had een budget van € 34 miljoen. Zowel van de zijde van ProRail als van de provincie kwamen extra wensen. De kosten daarvan hebben € 16 M. bedragen.
De gemeente Almelo heeft zelf niet meer dan € 2-3 M bijgedragen.

Zie onder een foto genomen tijdens de aanleg van de spoorbak. Er naast aan de rechterkant het tijdelijk spoor. Het berijden van de éénsporige baan tijdens de bouwtijd over korte afstand van ong. 1 KM voor zowel IC's als sprinters in halfuur dienst was in Almelo werkbaar.Zie eventueel ook eens bij: https://nl.wikipedia.org/wiki/Drontermeertunnel
Ook een spoortunnel. Kosten € 50 miljoen, lengte 1300 meter, waarvan 800 meter ondergronds.

Wij hopen dat deze informatie een verdere bijdrage levert aan de uitvoering van de motie.


Met vriendelijke groet,
Vereniging Hartvoorstad

Bert Bok Hans Valk

PS wij hebben ook nog wel enkele ideeën over de praktische invulling van de infrastruktuur.

Terug naar SCHANS