Raadspresentatie

Op 27 september 2022 werd aan de leden van de gemeenteraad een presentatie gegeven waarin de stand van zake m.b.t.
het project Guisweg werd toegelicht.
Daarbij werd ten onrechte de keuze voor een autotunnel onder het spoor als juiste beslissing genoemd.
Dit op basis van een MKBA die betrekking had op een verdiept spoor tussen Zaandam en Zaandijk tot voorbij de Guisweg.
Het is voor iedereen duidelijk dat deze MKBA, om daarmee de keuze te rechtvaardigen, slaat als een tang op een varken.
 
 
De zienwijze licht dat verder toe.
 

Terug naar SCHANS of naar zienswijze