28 februari 2023 reactie zienswijze ontvangen.

Na enig aandringen ontvangen wij op genoemde datum de reactie van VRA (Vervoers Regio Amsterdam) op onze zienswijze.
Zoals van een abtenaren organisatie kan worden verwacht wordt er als gebruikelijk om de gestelde vragen heen gedraaid.
Steeds weer wordt verwezen naar rapporten die slaan als een tang op een varken. Daarbij wordt vergeten terug te komen op eerdere rapporten die met goede argumenten bewezen dat een auto tunnel op deze lokatie verkeerstechnisch onzinnig was. Met veel van de andere ingediende zienswijzen is dat niet veel anders.
 
Ook de enorme kosten die met alle bijkomende bouwactiviteiten steeds verder toenamen, worden ter zijde geschoven.
 
Enfin, vergelijkt u eventueel zelf maar onze zienswijze en het sterk gekleurde antwoord daarop.
 
2022-10-24 Zienswijze
2023-02-28 Reactie VRA zienswijze
 
of
terug naar start