9 mei 2023 bezwaarschrift

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het voorstel van B&W tot “Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg” aangenomen.
Dit besluit is zeer nadelig voor de omgeving zowel voor wat betreft verkeersafwikkeling als leefbaarheid bewoners.

Na uitgebreid overleg tussen bewonersgroepen, verenigingen en individuele bewoners werd besloten tot het opstellen van een bezwaarschrift gericht aan de gemeenteraad en B&W.

De kans bestaat dat verenigingen als "niet ontvankelijk" zouden worden verklaard. Dat is de reden dat het bezwaarschrift door individuele bewoners is ingediend. Uiteraard wel met steun van de verenigingen en stichtingen.

De desbetreffende stukken betreffen:

Bezwaarschrift dd. 8 mei 2023

Detaillering dd. 8 mei 2023

Aanvulling bezwaren 28 mei 2023

Hier vind je de zetelverdeling van vóór en tegenstemmers in de Raad. Op 14 juni 2023 reageerde de gemeente afwijzend op ons bezwaarschrift. De argumenten daarvoor waren uitsluitend op juridische gronden,

2023-06-14 Afwijzing blz. 1

2023-06-14 Afwijzing blz. 2

2023-06-14 Afwijzing blz. 3

Wij vinden deze afwijzing onverstandig. Het leidt tot verdere vertraging om voor het probleem Guisweg een goede oplossing te vinden.

Dit maken wij aan de gemeente kenbaar met onze reactie op 6 juli 2023.

Zie: 6 juli 2023 Reactie op afwijzing

Inderdaad zijn onze argumenten om een betere oplossing te kiezen (spoor onder de grond) heel sterk.

Met name zullen met het huidige plan serieuze problemen ontstaan om te voldoen aan de eisen t.a.v. MER en de daarmee verband houdende ADC onderzoeken.

Het laatste woord is er dus nog lang niet over gezegd en geschreven.

Terug naar Schans of naar Start