9 mei 2023 bezwaarschrift

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het voorstel van B&W tot “Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg” aangenomen.
Dit besluit is zeer nadelig voor de omgeving zowel voor wat betreft verkeersafwikkeling als leefbaarheid bewoners.

Na uitgebreid overleg tussen bewonersgroepen, verenigingen en individuele bewoners werd besloten tot het opstellen van een bezwaarschrift gericht aan de gemeenteraad en B&W.

De kans bestaat dat verenigingen als "niet ontvankelijk" zouden worden verklaard. Dat is de reden dat het bezwaarschrift door individuele bewoners is ingediend. Uiteraard wel met steun van de verenigingen en stichtingen.

De desbetreffende stukken betreffen:

Bezwaarschrift dd. 8 mei 2023

Detaillering dd. 8 mei 2023

 Hier vind je de zetelverdeling van vóór en tegenstemmers in de Raad.

Terug naar Schans of naar Start