2023-02-16 noodkreet aan wethouder

16 FEB. 2023 PER EMAIL

Geachte heer Slegers,

Betr: project Guisweg

Wij maken ons ernstig zorgen.

 Op verzoek van VRA dienden wij op 24 oktober 2022 een uitgebreide zienswijze in over de status van het project Guisweg. Tot nog toe – 5 maanden later – hebben wij geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Op 21 januari 2023 stelden wij aan VRA voor een MKBA light te laten uitvoeren met als uitgangspunt "Verdieping van het spoor over korte afstand (800 meter) tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk" overeenkomstig het eerder door de Raad en B&W genomen besluit. Zie bijlage. Ook hierover heeft VRA niets meer van zich laten horen.

 Een dergelijke MKBA light ontbreekt waardoor onduidelijk is welke verkeers-technische en financiële voordelen uit genoemde verdieping in vergelijking met de door VRA gepromote autotunnel onder het spoor te behalen zijn.

 U bent er zeker van op de hoogte dat het allergrootste deel van de Zaanse bevolking deze autotunnel niet wenst. Daarbij spreken ook verschillende fracties van “wegenspaghetti in asfaltsaus”.

 Dit alles is voor ons de reden ons tot u te wenden met het verzoek alles in het werk te stellen dat bovengenoemd MKBA wordt uitgevoerd op basis van door ons met veel steun van deskundigen opgestelde zeer gedetailleerde plannen. Deze deskundigen betreffen o.a. bouwtechniek, bouwfinanciën, tunnelbouw, MKBA opzet en beoordeling, overheid procedures, juridische zaken.

 In het belang van Zaanstad roepen wij u op actie te ondernenen!

 Met vriendelijke groet,

Vereniging HartvoorStad

Werkgroep Spoorse doorsnijdingen

Joop Vogelaar Hans Gruijs Will Evers

 Bijlage: 2023-01-21 voorstel VRA

Terug naar SCHANS