2023-02-27 reactie noodkreet wethouder

Geachte heren Vogelaar, Gruijs en Evers,

 De door u ingediende zienswijze, op 24 okt 2022, maakt onderdeel uit van vele zienswijzen (ruim 200) op het Guisweg project. Om een beheerst proces van beantwoording te verkrijgen, heeft de projectorganisatie tijd nodig om alle zienswijzen te doorlopen en te beantwoorden. Inmiddels ligt er een integrale “Nota van Antwoord” waarin uw zienswijze beantwoording is opgenomen. Naar verwachting wordt de Nota van Antwoord 14 maart door het college vrijgegeven en zal de projectorganisatie u dus antwoord geven op uw zienswijze.

Wat betreft uw MKBA verzoek, in uw email van 31 januari jl aan het Guisweg projectteam, heb ik van hen begrepen dat er tot op heden, door vakantie en ziekte, nog niet gereageerd kon worden, maar dat er aankomende dagen een reactie per email naar u gezonden zal worden of, bij het lezen van dit bericht, inmiddels is gedaan.

 Tenslotte, zoals u weet is het  vinden van een oplossing voor de spoorwegovergangen complex afwegingsproces geweest in de afgelopen 10 jaar. Daarbij hebben de afweging tussen techniek, kosten en politieke haalbaarheid een rol gespeeld. HvS is daarbij gesprekspartner geweest.

We zijn inmiddels in de besluitvorming van de zuidelijke voorkeursvariant beland. De autotunnel is een reeds in 2019 gemaakte keuze, welke in 2021/2022 nogmaals is onderzocht en bevestigd middels een MKBA light en een second opinion op de raming. De uitkomsten daarvan hebben de eerder gemaakt keuze voor de autotunnel niet veranderd.

 Ik hoop oprecht dat u inziet dat het gevolgde proces en gemaakte keuzes om te komen tot het voorkeursalternatief zorgvuldig is geweest en dat het nogmaals ter discussie stellen van dit reeds afgeronde proces niet meer nuttig is.

We hebben binnen Zaanstad nog vele ontwerpopgaven, en willen daar HvS bij betrekken daar waar dat zinvol is. Een voorbeeld hiervan is de studie 3e ontsluiting Westerwatering.

 

In opdracht van Gerard Slegers,
Met vriendelijke groet,

Bengü Yildiz-Bektas

Bestuurssecretariaat

* Postbus 2000, 1500 GA Zaanstad
 

Terug naar SCHANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar SCHANS