2024-04--08 bericht B&W

Geacht college,

Wij danken u voor de uitgebreide toelichting in uw brief van 3 april j.l. op ons overleg van 26 maart. j.l.

De excuses die de burgemeester maakte tijdens dit overleg op 26 maart j.l. en die hij verder bevestigt in genoemde brief zijn zeker op hun plaats.
Deze excuses betreffen feitelijk het buitensluiten van zowel ons als de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Zaanstad tijdens de besluitvorming in de snelkookpan periode en gedurende een periode lang nadien. Door dat buitensluiten is zeer belangrijke informatie bij de besluitvorming buiten beschouwing gebleven.

De gemeenteraad werd vervolgens door u bewust gevoed met incomplete en deels onjuiste informatie. Als gevolg hiervan heeft u dit project een richting gegeven die zeer nadelig is voor onze gemeente en haar bewoners.
Mede op uw advies zullen wij de gemeenteraad informeren en een verzoek tot actie daaraan verbinden. Dit betreft de eerdere gang van zaken en onze kijk op het gesprek van 26 maart j.l.
Met vriendelijke groet,

Vereniging HartvoorStad

Werkgroep Spoorse doorsnijdingen
Agnes Nobel,  Joop Vogelaar,  Will Evers,  André Meester
Terug naar overleg 2024-03-26 B&W