Rendement zonnepanelen Marokko

 
Netto rendement zonnepanelen locatie Marokko 350 Kwh/jr/m2
Energiebehoefte Nederland (Industrie, bevolking en overig) 3000 PJ (Penta joule).
Teruggerekend is dit ong. 830 miljard Kwh.
Ons land telt ong. 18 miljoen inwoners.
Verbruik energie (direct en indirect) per capita in NL 46000 Kwh/jr. (ruwe schatting) = 130 m2 paneel per hoofd. 
 
Totaal benodigd oppervlakte netto 130 x 18 milj = 2340.000.000 m2 = 2340 km2
 
Door een netto oppervlakte van 2340 KM2, of 2500 KM2 bruto (=50 x 50 km) te gebruiken voor zonnepanelen kan de gehele elektriciteitsbehoefte van heel Nederland worden gedekt.
De woestijn in Marokko beslaat 150.000 KM2.
 
Dit is een zeer ruwe schatting die nog geen rekening houdt met hogere Kwh/jr opbrengst dan aangegeven en verliezen onderweg naar de gebruiker.
Vanzelfsprekend zal het in de praktijk nooit tot stand komen. Maar zelfs als maar een gedeelte van onze energie behoefte op deze manier kan worden gedekt worden grote problemen eenvoudiger.
 
Wij hebben hierover een brief gezonden aan de koning van Marokko. Zie Sire . Een ontvangstbevestiging ontvingen wij.
 
Terug naar Nederland klimaat neutraal
 
Of Invalshoek zonlicht in Noord Afrika