STAD 12

                     LELYSTAD

            Welkom in Lelystad

Lelystad is genoemd naar Cornelis Lely, de man die het initiatief nam voor de aanleg van de Flevopolders.
De eerste bewoners kwamen op 28 september 1967 en op 1 januari 1980 werd Lelystad een gemeente.
De gemeente telde op 30 april 2017 77.095 inwoners.
Een inwoner van Lelystad heet Lelystedeling, Lelystatter of (voor vrouwen) Lelystadse.
Maar wat is er zo bijzonder aan Lelystad, waarom wij vinden dat je er heen moet.
Wel, het is typisch Nederlands dat wij kans zien een groot gebied droog te leggen en het geschikt te maken voor bewoning ed.
Veel buitenlanders denken dat wij het gehele gebied tot boven de waterlijn hebben opgehoogd.
Vooral bezoekers uit verdere landen schrikken als ze horen dat het land, waarop ze lopen, verscheidene meters onder de zeespiegel ligt.
Maar buiten dat feit is er veel te beleven en te zien.
 
Daarom, op naar Lelystad