STAD 13

                Marken

                      Welkom op Marken

Marken (Markers: Mereke) is een voormalig eiland, nu een schiereiland.
Het ligt in het Markermeer dat sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is.
Al minstens een eeuw is het voormalige vissersdorp een belangrijke toeristische trekpleister.
De opvallende klederdracht heeft daaraan bijgedragen.
Karakteristiek zijn de houten huizen op palen.
Nog ouder zijn de zogenaamde "werven", kunstmatige verhogingen waarop werd gewoond omdat voor sluiting de
Afsluitdijk het eiland regelmatig onder liep.
De Markers op leeftijd spreken onderling over het algemeen nog hun eigen dialect, het Markers.
Onder de leeftijd van 60 jaar komt dit nog bij een enkel gezin voor.
De jeugd gebruikt hooguit nog enkele Marker woorden.

Ja, en waar hebben wij dan voor gekozen? Klik hier