Stad 14

                            Norg

Norg is een van de oudste dorpen in dit deel van Nederland.
In het begin van de middeleeuwen duikt Nurch of Norche al omstreeks 650 nC op in oorkondes.
Het nabijgelegen Norgerholt is een heel oud bos en dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw.
Na de komst van het christendom behoorde Drenthe tot het bezit van de bisschop van Utrecht.
De provincie werd toen verdeeld in zes dingspillen.
Het woord dingspil is samengesteld uit ding (= gerecht) en spil (of spel) (= gebied) en betekent dus rechtsgebied.
Omdat Norg een kerk had, de romanogotische Sint-Margaretakerk, werd dit de 'hoofdplaats' van het gebied.

Ja, en waar hebben wij dan voor gekozen? Klik hier!