Pumme

 

De PUMME

 

Ik had vroeger een zeilboot met deze naam. Waarom PUMME?

Nadat wij eerst twee andere boten hadden gehad die respectievelijk Disco 1 en Disco 2 waren genoemd werd het tijd voor een andere benadering van de naam. Disco trok n.l. veel jongelui aan die verwachtten dat er s'avonds gratis bier werd geschonken met muziek tot laat in de nacht. Als je jong bent is dat wel aardig maar later wil je wel eens vroeger naar bed.

Nu moet je naar mijn mening een aantal eisen stellen aan de naam van de boot vooral als het plan bestaat er ook mee naar het buitenland te varen.

-De naam moet in alle talen uit te spreken zijn;

-Hij moet kort zijn om snel te kunnen spellen;

-Hij moet enigszins uniek zijn en niet op een bepaald product of iets dergelijks lijken; daarom werd de Fiat Croma in Nederland nooit goed verkocht.

-Hij moet geen verkeerde of dubbelzinnige associaties oproepen in een andere taal.

Om die reden is bij voorbeeld de Engelse topsong "You are the lull in my life" (Vertaald "Jij bent het rustpunt in mijn leven"} in Nederland nooit een succes geworden.

OK, het was dus Pumme geworden. Dit is een oud Zaanse bijnaam, die ik vanaf de eerste dag op de lagere school van mijn vriendjes kreeg. Dus even voor de duidelijkheid Pumme en niet pummel!! wat iets heel anders betekent.

Ik had mij zelf zodanig met mijn bijnaam vereenzelvigd dat ik vergeten was dat mijn echte voornaam Will was, althans op school. Dat bleek duidelijk op het moment dat wij van onze juf voor de eerste keer onze rapportjes kregen. Ik zat zoals altijd in de klas naast mijn vriendje Nico Poot toen de juf riep "En hier is dan het rapport van Willy Evers." Ik stootte Nico aan en zei zacht tegen hem "Niek, er zit hier nog een Evers in de klas." Nico gaf mij een por en sprak toen de legendarische woorden "Pumme, dat ben jij zelf!"

Als je ouder wordt denk je aan vroeger terug. En vanzelf is toen de naam Pumme bij mij opgekomen. Hij voldoet aan de uitgangspunten als boven omschreven. Hierbij valt het mij op dat buitenlanders nooit naar de oorsprong van de naam vragen maar Nederlanders bijna altijd. De story die er achter zit is dan veelal het begin van een aantal prettige uren kout.

Terug naar startpagina