STAD 19

                        Slochteren

                                      Welkom in  Slochteren

Slochteren had op 1 januari 2007 2.411 inwoners. 
Slochteren is een van de dorpen van de “Woldstreek”, welke naam herinnert aan de bossen, die hier vroeger voorkwamen.
Het is een streekdorp gelegen op een oude langgerekte zandrug door het veengebied.
Het vormt met andere dorpen, die op deze zandrug liggen, een langgerekt halfrondlopend lint.
Slochteren is beschermd dorpsgezicht.

Het dorp moet al zeer oud zijn, want in 1169 komt het reeds voor onder de naam “Slochtra”. 
Dit heeft de betekenis van laag gelegen streek. 
Van omstreeks 1290 zijn als bewoners van Slochteren Limpo, Elbo en Abbo Hagginga bekend. 
In vetes van die tijd moeten zij een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Het dorp is bij iedereen bekend vanwege het aardgas en de problemen die door de winning zijn ontstaan.
Je moet dit ook eens met je eigen ogen hebben gezien.

Daarom nu naar Slochteren