Taal en begrip

 
Een hond die blaft,
Een kat miauwt,
Een vogel kwinkeleert,
Een bij die zoemt,
Een leeuw die geeft gebrul,
Maar de mens heeft meer geleerd,
En ja die mens, wat doet die mens, die mens….....alleen gelul..
 
De mens kan heel veel woorden zeggen,
En daar ligt juist 't verschil,
Wil heel veel dingen uit gaan leggen,
Maar zwijgen dieren stil,
Logisch tegen dat kabaal,
Je kunt zoeken wat je wil,
Bestaat geen enkele andere taal?
 
Eerst één taal die je leren gaat het is alleen gesnater,
Vanaf de eerste woordjes, ta,ta,tan,
Een lange weg naar later,
Daar word je arts, notaris of misschien zelfs timmerman!
Maar is één taal genoeg om hier te overleven?
Om overal een fatsoenlijk antwoord te kunnen geven,
Nee, natuurlijk niet, je gaat een aantal leren,
Om elders te kunnen converseren.
 
Begin maar met het eenvoudigste Latijn,
Om even van de straat te zijn,
Op uitspraak zal niemand je betrappen,
Als iemand dat doet zal hij niet snappen,
Dat deze taal niet meer gesproken wordt,
Die taal is echt dood als een pier,
Toch ga je hem leren hier,
Om maar even te beginnen,
Geef ik hieronder een paar zinnen.
 
Durate – houdt vol,
Dit eerste woordje voor de lol.
 
Age, si quid agis – Als ge iets doet doe het dan goed,
Dit is het advies, hou goede moed.
 
Animus aequus optimum est aerumnae condimentum –
Gelatenheid is de beste specerij voor zorgen,
Dus leer het nu, stel niet uit tot morgen.
 
Ultra posse nemo obligator – verder dan het kunnen is niemand verplicht,
Ga toch door, eens zie je toch het licht.
 
Magna servitus est magna fortuna – Een groot fortuin is een grote slavernij,
Groot bezit maakt niet steeds blij.
 
Argentum auro,utrimque virtuti cedit – Zilver wijkt voor goud, maar beide voor de deugd,
Hou dit voor ogen, het geeft de meeste vreugd.
 
Hodie mihi, cras tibi – Vandaag voor mij, morgen voor u,
Vandaag de zon, morgen dient de paraplu.
 
Ut desint vires, tamenest laudanda volutas – Al ontbreken de krachten, de wil is te prijzen,
Dat geldt voor de jeugd, maar ook voor de grijzen.
 
Vir non sempre viret – Niet altijd is de lente groen,
Hou dit voor ogen, tegenslag is ook te doen.
 
Hora ruit, tempus fluit – Het uur snelt heen, de tijd vloeit weg,
Voorbij is wat ik hier nu zeg.
 
Ipsa scientia potestas est – kennis op zich zelf is macht,
Dit is wat u hierna wacht.
 
Consummataum est – Het is volbracht.
Dat had je echt nog maar gedacht.
 
Doel van dit verhaal is je leven te verrijken,
Om ook in andere landen,
Met interesse rond te kijken,
Het leren van een taal,
Verbreedt je inzicht in de anderen,
Zal dat je mening dan veranderen?
Juist, dat is het doel van dit verhaal!
 
Maar als je echt in een ander land wilt zijn,
Begin dat toch niet met Latijn,
Leer Engels, Duits, Spaansof zelfs Frans,
Uiteindelijk geeft dat de meeste kans.
Die je je zelf geeft,
Te zien hoe daar een ander leeft.