STAD 23

                      Wijk bij Duurstede

                                        Welkom in Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede is een vestingstad in het zuiden van de provincie Utrecht.
De gemeente telt 24000 inwoners  op een oppervlakte van 50,3 km² waarvan 2,68 km² water.
Door en langs Wijk bij Duurstede stromen de waterwegen Nederrijn, Lek, Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Tijdens de Romeinse tijd bevond zich hier aan de Rijn een Romeins castellum wellicht Levefanum.
Ook liep de noordelijke grens (limes) van het Romeinse Rijk dwars door Wijk bij Duurstede.
 
In de vroege middeleeuwen lag er een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-Europa: Dorestad.
Rond 850 viel Dorestad door aanvallen van de Vikingen.
De Rijnbedding zou zich wat verplaatst hebben, de haven begon te verzanden  waardoor Dorestad ophield te bestaan.
 
In de nabijheid ontstond later in de middeleeuwen Wijk bij Duurstede. Het kreeg in 1300 stadsrechten van Gijsbrecht van Abcoude.
Waarschijnlijk is kort daarop ter verdediging van de stad begonnen met het aanbrengen van een aarden omwalling en omgrachting.
Daarbij werd voor de omgrachting deels gebruik werd gemaakt van de oude rivierbeddingen.
In de loop van de tijd werd de verdediging van de stad steeds uitgebreider met muren, stadpoorten en grachten.
 
Ja, en waar hebben wij dan voor gekozen? Klik hier!