STAD 25

                          Zaandam

                                        Welkom in Zaandam

Zaandam ligt aan weerszijden van de Zaan.
De kern wordt gevormd door twee parallelle dijken aan weerszijden van deze veenstoom: Oostzijde en Westzijde.
Later ging men haaks hierop paden aanleggen, het veld in, waar de molens stonden. 
Zaandam is in 1811 ontstaan door samenvoeging van de plaatsen Oostzaandam en Westzaandam.
Bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werd Zaandam door keizer Napoleon Bonaparte per 1 januari 1812 verheven tot stad.
In de 17e en 18e eeuw was de plaats nauw verbonden met de walvisvaart.
In deze periode telde Zaandam zo'n 50 scheepswerven die tientallen zeeschepen per jaar bouwden.
Dit is ook de oorsprong van de vele windmolens voor voedsel bereiding, verf en hout berwerking.
 
Enfin. kom zelf maar eens naar Zaandam, er is heel veel te zien.
Daarom nu naar Zaandam