Bijna aan het einde van de basisopleiding gingen we voor twee dagen naar de Harskamp op de Veluwe. Daar leerden we handgranaten gooien (niet mijn favoriete werk). Volgens het handboek soldaat waren er een groot aantal soorten handgranaten; de aanvalshand granaat (die voornamelijk een harde knal gaf, maar dan ook echt hard) en de scherpe scherf handgranaat. Daar moest je beslist bij uit de buurt blijven. Ik heb er 1 gegooid. Achter een aarden wal, pen eruit trekken, ver weg gooien en meteen je achter de wal laten vallen. Nooit meer!

Verder natuurlijk het eeuwige schieten met de Garand en daarna vooral,hulzen tellen (zodat je geen patroon achter kon houden) en het geweer goed schoonmaken. Ten slotte werden we de hindernisbaan opgejaagd waarbij je o.a. moest tijgeren. Er waren links en rechts van je putten waarin explosieven tot ontsteking werden gebracht als je er langs kwam. Vlak over je hoofd heen werd met scherpe munitie geschoten; lekker hoor. De drie sporen in het zand waren bij iedereen duidelijk te zien.

Dit was aan het eind van de eerste twee maanden van de opleiding. Op de laatste dag kreeg je te horen wat je vervolgopleiding werd, wat je functie werd en waar je naar toe ging voor die vervolg opleiding. Ik werd schrijver typist chauffeur (van dat beroep had ik nog nooit gehoord) en ging naar Venlo voor de chauffeursopleiding. Omdat je rekruut af was mocht daarna je kraag open. En surprise, surprise we kregen loonsverhoging, van Fl. 90 cent gingen we naar 1,25 per dag.

Ik was dus Johan Willem Friso af. Oude regimentstekens lostornen en de nieuwe opnaaien. In vergelijking met Roermond werden we in Venlo bijna als heren behandeld. Inspecties waren er nauwelijks en de onderofficieren waren bijna mensen.

Ik moest me de volgende maandag melden. Slechts een paar man van mijn compagnie uit Roermond werden ook chauffeur. Ik was de enige die ook daarbij nog schrijver typist was. We werden ook meteen overgeplaatst naar een nieuw regiment; Stoottroepen dit keer.

De dienst was er uitsluitend op gericht om je zo snel mogelijk je rijdiploma te bezorgen.

Door naar volgend blad of naar beginscherm  of naar Overzicht