Reeds na een paar weken – ik was al aardig ingewerkt – werd kapitein Mudde afgelost door majoor Bijl de Vroe.

Dit was een heel geschikte man waar ik een fijne tijd bij heb gehad.

 Het werk bestond o.a. uit het maken van testinstructies voor luchtsteun. Dit hield het opstellen van orders in, die gebruikt werden om de snelheid van communicatie tussen het 1e LK en de NATO luchtmacht te testen en te verbeteren. Deze orders werden dan per telex rondgestuurd en achteraf werd gecontroleerd of er vertragingen waren opgetreden.

Het waren standaard teksten die gecombineerd werden tot orders. Daarbij werd allereerst opgegeven of het om een verkennings- of aanvalsvlucht ging. (Recce, photorecce of attack). Verder welke basis werd ingeschakeld, beschrijving van doel, de d.m.v. coördinaten aangegeven locatie en de overvlieg tijd (TOT). Dit waren dus uitsluitend testberichten waaruit geen echte actie voortkwam.

Als grap vertelde ik wel eens dat ik een administratieve atoombom op Groningen heb laten gooien, toen een vriendinnetje daar niet meer met mij wilde corresponderen.

Een enkele keer kwam het voor dat de majoor mij vroeg een echte doelinstructie te schrijven. Zo hebben we de colonne voertuigen op weg naar La Courtine laten fotograferen. Na ontvangst van de foto’s lagen de majoor en ik op de vloer van zijn kantoor om alle foto’s achter elkaar te plakken en met viltstift aan te geven waar de colonne zich bevond.

Ook had ik voor een bepaalde oefening, waarvoor een aantal verbindingsafdelingen uit Nederland naar Gütersloh kwam, foto’s nodig van de omgeving. Omdat wij omstreeks 12 uur altijd voor de lunch naar de z.g. Malcolmclub liepen, had ik gevraag de foto’s om 11,55 uur te nemen. Inderdaad vloog op die tijd een Thunderflash over. s-Middags kon ik de foto’s ophalen van het vliegveld in Gütersloh. Met een paar maten stonden wij vrolijk zwaaiend op de foto.

Door naar volgend blad of naar beginscherm   of naar Overzicht