De Infrastructuur rondom de spoorlijnen die Zaanstad doorkruisen vragen veel van onze aandacht.

= Veel wijken zijn slecht met elkaar verbonden.
= Over niet al te lange tijd zal het aantal treinen op de Zaanlijn sterk toenemen.
= We moeten voorbereid zijn op de aansluiting tussen de snelwegen A9 met de A8
= De door Amsterdam gewenste spreiding van toeristen zal ook in Zaanstad gevolgen hebben.

Wij hebben daarvoor 5 onderwerpen apart op deze website opgenomen. U treft ze hier onderstaand aan.


Verder vindt u onderwerpen onder de titels Klimaat en OMV, die ook voor ons als bewoners van groot belang zijn.
Door aan te klikken komt u bij de items die bij deze onderwerpen horen.

Lokatie/onderwerp

Projectnaam           

Laatste aanvulling  

     

Westerwatering

Gouw

 2018-06-02 Wegenplan

Guisweg

Schans

2021-01-06  Dwarsdoorsnede spoorbak

Assendelft

Askro

2020-08-01 De wal zal het schip wel keren

Verbinding  A8 - A9

A8 - A9

2020-05-01 A9 alternatief

Zaanstad - Amsterdam

Metro

2019-05-01 Metro Adam - Zdam - Hn 

Landelijk

Klimaat

 2020-12-15  Waterstof

Omgeving, milieu en veiligheid

OMV

2020-11-15 Auto en fiets koepels